Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” jest przedsiębiorstwem społecznym (non for profit), którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób chorujących psychicznie.

Od początku działalności tj. od 2003 r. udało nam się zaktywizować ponad
2500 osób niepełnosprawnych, z których 700 pozostaje w zatrudnieniu
(w sektorze związanym z ochroną środowiska oraz w handlu i usługach).

Więcej o Stowarzyszeniu EKON znajdziesz na stronie www.ekon.org.pl