W ramach usługi zapewniamy:

Transport i załadunek

Niszczenie w profesjonalnych maszynach

Belowanie ścinek i zagospodarowanie powstałych odpadów

Dokumentację odbioru i zniszczenia

Dzierżawę pojemników

Możliwość obecności klienta podczas procesu niszczenia