W ramach usługi zapewniamy:

Transport i załadunek

Niszczenie w profesjonalnych maszynach

Belowanie ścinek i zagospodarowanie powstałych odpadów

Dokumentację odbioru i zniszczenia

Dzierżawę pojemników

Możliwość obecności klienta podczas procesu niszczenia

W ramach usługi niszczenia dokumentów oferujemy Państwu następujące opcje współpracy:

Odbiór jednorazowy

 • Odbiór dokumentów w umówionym terminie i miejscu
 • Dostarczenie pojemników do zapakowania dokumentów
 • W przypadku odbiorów masowych możliwy jest odbiór na paletach lub innych opakowaniach zbiorczych
 • Zabezpieczenie pojemników jednorazowymi plombami
 • Wystawienia zlecenia niszczenia dokumentów oraz protokołu odbioru
 • Przewóz dokumentów transportem własnym do miejsca niszczenia
 • Zniszczenie dokumentów w profesjonalnych niszczarkach w co najmniej 3 klasie tajności wg normy DIN 32757
 • Po zakończeniu usługi przekazanie dokumentacji w postaci protokołu zniszczenia dokumentów

System pojemników 240 l

 • Dzierżawa metalowych lub plastikowych pojemniki o pojemności 240 litrów zabezpieczonych jednorazową plombą gwarantuje zachowanie poufności gromadzonych w nich materiałów
 • Odbiór/wymiana pojemników realizowany jest raz w miesiącu lub częściej zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Materiały niszczone są w profesjonalnych maszynach niszczących z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony danych oraz z obowiązującą normą DIN 32757
 • Po każdym odbiorze wystawiamy protokół zniszczenia

System tekturowych pojemników 120 l

 • Dzierżawa tekturowych pojemników o pojemności 120 litrów zabezpieczonych jednorazową plombą gwarantującą zachowanie poufności gromadzonych materiałów
 • Odbiór/wymiana pojemników realizowany jest raz w miesiącu lub częściej zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Materiały niszczone są w profesjonalnych maszynach niszczących z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony danych oraz z obowiązującą normą DIN 32757
 • Po każdym odbiorze wystawiamy protokół zniszczenia