Niszczenie dokumentów odbywa się na profesjonalnych maszynach niszczącej firmy HSM Powerline FA – 400. Dokumenty niszczone są na ścinki o wymiarach nie większych niż 3,9 x 40 mm co spełnia wymogi niszczenia papieru wg trzeciego stopnia tajności wg normy DIN 32757-1 oraz czwartego stopnia tajności (P-4) wg normy DIN 66399. Niszczenie odbywa się na terenie zamkniętym zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z 1997r. NR.133,poz.8830)

Nośniki informacji w postaci dysków twardych niszczone są mechanicznie w klasie H3 wg normy DIN 66399. Inne optyczne i magnetyczne nośniki danych niszczone są na maszynie niszczącej odpowiednio w klasie O3 i T3 wg normy DIN 66399.

Baza naszego sprzętu jest nieustannie rozwijana tak aby móc sprostać Państwa oczekiwaniom.