Mając świadomość odpowiedzialności za powierzone dane zapewniamy:

– odbiór materiałów w pojemnikach zabezpieczonych jednorazową plombą

– własny transport

– zamknięty teren niszczenia do którego dostęp mają tylko upoważnieni i przeszkoleni pracownicy

– polisę OC na kwotę 1 mln złotych

– monitoring miejsca niszczenia z możliwością zapisu

– całodobową ochronę zakładu

– możliwość osobistego nadzoru procesu niszczenia

Dodatkowo w celu sprostania Państwa wymaganiom oraz zapewnienia realizacji usług na najwyższym poziomie wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014 w zakresie niszczenia dokumentacji.

Przestrzeganie restrykcyjnych wymogów związanych z bezpieczeństwem informacji zostało potwierdzone certyfikatem.